Club
Homepage
News
Diary
Fixtures
League Tables
Next Selection
Statistics
Profiles
Members
Letbal voorjaar 2001
Letbal 2001/ nr. 2
t.t.v. Gouda, een club met een rijke geschiedenis
Club Details
Club Forum
Guestbook
Login
...........
General
 
 

Letbal 2001/ nr. 2

LETBAL is het officiële orgaan van de

T.T.V. GOUDA


speeladres: Lange Groenendaal 79, Gouda
tel. 0182- 510842
e-mail: t.t.v.Gouda@xs4all.nl


Bestuur:

Voorzitter: Rob van der Kroef
Kon. Wilhelminaweg 24
2802 HW Gouda
Tel. 0182- 583509

Vice-voorzitter: Coen Faaij
Burg. Trooststraat 96
2741 TS Waddinxveen
Tel. 0182- 632847

Secretaris: Fred van Royen
Kon. Wilhelminaweg 294
2802 HX Gouda
Tel. 0182- 529842

Penningmeester a.i. Bert van der Veen
Graaf van Bloisstraat 39
2805 RJ Gouda
0182-512193

Wedstrijdsecretaris: Wim Sanders
Van Persijnstraat 25
2806 RX Gouda
0182 - 529013


Van de voorzitter….

Beste clubgenoten,

Allereerst gaan onze felicitaties uit naar team 4 dat de eer van de vereniging heeft hooggehouden door – alweer – kampioen te worden. Goed gedaan heren!

Het doet mij genoegen te mogen melden dat we er weer 5 nieuwe leden bij hebben en volgend seizoen één nieuw team kunnen inschrijven en misschien zelfs twee, maar dat laatste kan ik nog niet met zekerheid beloven. Bij deze heet ik de nieuwe leden van harte welkom! Ik hoop dat jullie met veel plezier bij onze vereniging zullen vertoeven.
Het eerste team is verwikkeld in een vervelende kwestie over een uitgestelde wedstrijd. Hierdoor is het nog niet duidelijk waar ze gaan eindigen, maar ik ga ervan uit dat ze zich zullen handhaven in de promotieklasse die overigens als alles doorgaat volgend jaar anders zal heten. Waarschijnlijk zal dit gebeuren in het kader van de plannen van de bond om verschillende afdelingen te laten fuseren, zodat er uiteindelijk 8 afdelingen ontstaan. Een zaak waarover op de komende jaarvergadering van de afdeling Gouda het laatste woord wel niet gezegd zal zijn…
Vlak voor dit schrijven heeft er een gesprek plaatsgevonden met een afvaardiging van de gemeente Gouda over de komst van onze eventuele nieuwe buren, sociëteit De Gonz.
Meer hierover in de algemene ledenvergadering van dinsdag 8 mei (komt allen!).
Goed nieuws is dat er vraag en vooral aanbod is om volgend seizoen weer bardiensten tijdens de competitiewedstrijden te gaan draaien. Ik zal zorgen voor een barlijst en vertrouw erop dat we tot goede afspraken kunnen komen.
Dan moet me nog iets van het hart over het uitstellen van wedstrijden etc. Binnen ieder team, van hoog tot laag, is de teamleider in eerste instantie verantwoordelijk voor het in de gaten houden of een team kan spelen en voor het – als het even kan ruimschoots - op tijd regelen van inhaalwedstrijden; dit uiteraard in samenspraak met de wedstrijdsecretaris. Volgend jaar komt daar nog bij dat bij niet-doorgaan van een wedstrijd de barman (-vrouw?) ook op tijd moet worden ingelicht!
Zoals iedereen weet spelen we het volgend jaar met nieuwe ballen. Inmiddels zijn die aangeschaft en om een indruk van de kosten te geven: voor de wedstrijdballen moeten we twee gulden per bal betalen, voor de trainingsballen vijftig cent. Het zal duidelijk zijn dat de wedstrijdballen voorlopig écht uitsluitend voor de wedstrijden mogen worden gebruikt.
Tot slot roep ik jullie op naar de Clubkampioenschappen en de Algemene Ledenvergadering te komen en wens jullie voor daarna een energiek voorjaar en een warme zomer(vakantie) toe.

Wij gaan door: jullie toch ook?

Rob van der Kroef


 Email-A-Friend  
 Best with Microsoft Internet Explorer 4 and higher Copyright © 2002 modevo